Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego czerwiec/lipiec 2021

Uczniowie następujących klas:

III BB,

III FT,

IV FT,

IV HTP (technik architektury krajobrazu oraz technik żywienia i usług gastronomicznych),

III HTP (technik żywienia i usług gastronomicznych),

II F4H (technik architektury krajobrazu),

powinni złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2021.

Druk deklaracji można odebrać u kierownika praktycznej nauki zawodu.

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 50560720

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl