Ekslibris zdobiony naturą

13 grudnia 2021 r. odbył się w naszej szkole konkurs Ekslibris zdobiony naturą. Celem konkursu było wybranie pracy łączącej w sobie następujące elementy: znak własnościowy książki z księgozbioru naszej szkoły, czyli nazwę biblioteki naszej szkoły w pełnym brzmieniu  (Biblioteka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica  w Swarożynie)oraz element dekoracyjny wykonany z zastosowaniem suchego materiału roślinnego w połączeniu z techniką tuszu i technik barwnych.  W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich technikum architektury krajobrazu. Wybrany w konkursie ekslibris będzie pełnił zarówno znak własności książek oraz znak graficzny naszej biblioteki, którym będzie się posługiwać nasza placówka, umieszczając go m.in. na stronie internetowej szkoły, oznaczając nim książki.

 

 

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 505607209

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl