Kalendarium

Niedziela, 2022-05-22

Imieniny: Emila, Neleny

8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Święto to zostało zainicjowane w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Słowo biblioteka pochodzi z języka greckiego (biblos = książka, theke = składnica).  Za najstarszą na świecie uważa się sumeryjską bibliotekę świątynną w Nippur, która powstała w XXVI w. p.n.e. Jej zbiory stanowiły tysiące glinianych tabliczek, na których znajdowały się sumeryjskie dzieła literackie, teksty ekonomiczne i leksykalne. W Polsce pierwszym urzeczywistnieniem idei biblioteki narodowej była Biblioteka Publiczna Załuskich założona i otwarta w 1747 roku w Warszawie przez braci Józefa i Andrzeja Załuskich. Zgromadzone w niej zbiory, liczyły na początku blisko 200 tysięcy woluminów i 10 tysięcy rękopisów, dzięki czemu była największą książnicą publiczną w Europie w XVIII wieku. W 1794 roku dysponowała już 400 tysiącami woluminów.

W XXI w. obok tradycyjnych bibliotek publicznych, szkolnych, pedagogicznych, naukowych i narodowych możemy również korzystać z zasobów cyfrowych bibliotek, które oferują nam dostęp do zdigitalizowanych wersji wszelkich zasobów bibliotecznych.

Warto w tym dniu (i nie tylko) pamiętać, że w bibliotece szkolnej można wypożyczyć również inne książki niż tylko lektury szkolne. Znajdziesz tu duży wybór beletrystyki (od klasycznych powieści o miłości po sensacyjne  i fantastyczne), a  także literaturę naukową i popularnonaukową z różnych dziedzin, poradniki oraz czasopisma fachowe.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek odbywa się pod hasłem "Biblioteka – świat w jednym miejscu".

Bibliografia:

Encyklopedia wiedzy o książce. Pod red. Aleksandra Brinkermajera. Wrocław: Zakł. Narod. im. Ossolinskich, 1971

270 lat temu otwarto pierwszą polską Bibliotekę Narodową. https://www.bn.org.pl/aktualnosci/134-270-lat-temu-otwarto-pierwsza-polska-biblioteke-narodowa.html

Kołyszko Mikołaj, 10 najważniejszych bibliotek w dziejach. https://czytajpl.pl/2018/05/09/10-najwazniejszych-bibliotek-w-dziejach/

oprac. Agata Paczkowska