Wycieczka do gospodarstwa rolnego w Cieszymowie

24. maja 2022 r. uczniowie klas 1 FT i 2 FTR  uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Cieszymowa.

Mieliśmy okazję obejrzeć nowoczesne gospodarstwo związane z hodowlą bydła mlecznego oraz produkcją roślinną.