UWAGA - Egzamin zawodowy - sesja styczeń/luty 2023

Słuchacze KKZ(ostatni semestr) oraz uczniowie, którzy nie zdali egzaminu w sesji lato 2022 powinni do 15 września 2022 r. złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu. Deklaracje są załączone lub można je odebrać u kierownika pnz. Uzupełnione deklaracje proszę składać w sekretariacie szkoły. (K.Kaczmarowski)