REKRUTACJA 2020/2021

Terminy składania wniosków o przyjęcie dla klas pierwszych

15 czerwca 2020 - 10 lipca 2020

w godzinach pracy sekretariatu szkoły ( 7.00 - 15.00 )

 

Regulamin rekrutacji

Z uwagi na obecną sytuację w kraju związaną z COVID-19 nastąpiła zmiana harmonogramu rekrutacji

»»» Harmonogram rekrutacji - zmiana z dn. 19.05.2020r. «««

 

→ KIERUNKI KSZTAŁCENIA ←

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

  • wypełnione podanie o przyjęcie kandydata do szkoły
  • wypełnione oświadczenie / klauzula informacyjna 
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • zaświadczenie o  szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • karta zdrowia
  • 2 fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia  w określonym zawodzie
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów

 

 → podanie o przyjęcie kandydata do szkoły  ←

→ oświadczenie / klauzula informacyjna  ←

→ podanie o przyjęcie do internatu ←