Egzaminy zawodowe 2022

31.08.2021: Termin ogłoszenia i przekazania szkołom i placówkom wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego (sesja czerwiec–lipiec 2021)
08.09.2021:

Termin przekazania szkołom i placówkom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów zawodowych (sesja czerwiec–lipiec 2021)

Uczniowie, którzy nie mają jeszcze kodu aktywacyjnego do portalu zdającego mogą go uzyskać u kierownika praktycznej nauki zawodu.Załączamy także instrukcję pierwszego logowania do portalu zdającego. 

→ Instrukcja ←

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 505607209

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl