Egzaminy zawodowe 2022

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego

sesja egzaminacyjna: czerwiec/lipiec  2022

Egzaminy odbywają się w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie

 

 

Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych
oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych7 kwietnia 2022 r.

Certyfikaty będą do odbioru w sekretariacie szkoły.

 

Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń/luty 2022 mogą złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2022 do 7 kwietnia 2022. Formularze można pobrać u kierownika praktycznej nauki zawodu.

 

 

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów przeprowadzanych w sesji Zima 2022  będą dostępne dla zdających w PORTALU ZDAJĄCEGO
od godziny 10.00 w dniu 31 marca 2022 r. Kody aktywacyjne umożliwiające zalogowanie się do PORTALU ZDAJĄCEGO można odebrać u kierownika PNZ.
W załączeniu przesyłamy instrukcję udzielania dostępu do tego portalu  – instrukcja numer 0031 (dostępna w plikach do pobrania).

 

 

Uczniowie, którzy nie mają, jeszcze kodu aktywacyjnego do portalu zdającego mogą go uzyskać u kierownika praktycznej nauki zawodu. Załączamy także instrukcję pierwszego logowania do portalu zdającego. 

→ Instrukcja ←

 

 

Komunikaty o przyborach pomocniczych

które zdający może mieć w trakcie egzaminu zawodowego ...

Egzaminy zawodowe czerwiec/lipiec 2022

Wszystkie informacje na temat egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022 znajdziecie w zakładce " Egzaminy zawodowe 2022" w panelu głównym na stronie szkoły. --->