Egzaminy zawodowe 2022

 

Uczniowie, którzy nie mają, jeszcze kodu aktywacyjnego do portalu zdającego mogą go uzyskać u kierownika praktycznej nauki zawodu. Załączamy także instrukcję pierwszego logowania do portalu zdającego. 

→ Instrukcja ←

Osoby zdające egzamin zawodowy proszone są o zapoznanie się z treścią komunikatów dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać w części pisemnej i praktycznej. 

 

 1. Komunikat dla kwalifikacji  jedno i dwuliterowych (np. MG.03, RL.16, TG.07): http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017-ok.pdf oraz http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok.pdf.

 

2. Komunikat dla kwalifikacji trzyliterowych (np. ROL.04): 
http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf orazhttp://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf

 

Zdający egzamin zawodowy powinni zapoznać się z wytycznymi, które będą obowiązywać w sesji styczeń/luty 2022.

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego               

sesja egzaminacyjna: styczeń/luty 2022

Egzaminy odbywają się w Ośrodku Egzaminacyjnym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie. 

Część pisemna

Część praktyczna

 

Szkoła / zawód

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Oznaczenie

i nazwa zawodu

Czas trwania: 60 minut DATA

Godzina/

sala

Zdających

Data

Godzina

Czas/

sala

Zdających

Model

B

Szkoła Branżowa 1. stopnia

MG.03

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

11.01.2022

12.00

Sala 1 internat

2

--------

---------------

------

-----

W

T

Technik rolnik

RL.03

Prowadzenie produkcji rolniczej

314207

Technik rolnik

11.01.2022

10.00

Sala 14

1

---------

--------------

-------

-----

W

T

Technik rolnik

RL.16

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

314207

Technik rolnik

11.01.2022

12.00

Sala 1 internat

1

10 stycznia 2022 r.

13.00

180

Sala 14

4+1

D

T

Technik architektury krajobrazu

RL.21

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

314202

Technik architektury krajobrazu

11.01.2022

10.00

Sala 14

1

---------

------------

  -----------

------

D

T

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.16

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

11.01.2022

12.00

Sala 1 internat

1

10 stycznia 2022 r.

13.00

        150

  biblioteka 

2

D

T

Technik żywienia i usług gastronomicznych

TG.07

Sporządzanie potraw i napojów

343404

Technik żywienia i usług gastronomicznych

11.01.2022

10.00

Sala 14

3

---------

---------------

-------

----

W

KKZ

Rolnik

ROL.04

Prowadzenie produkcji rolniczej

613003

Rolnik

12 stycznia 

 2022 r.

11.00/22 osoby/KKZ Swarożyn

14.00/3 osoby OKE

Warszawa

Sala 28

22 + 3

12- 19 stycznia

8.00, 12.30, 17.00

150

Warsztaty

22+3

+39

W

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – 31 marca 2022


Termin przekazania szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 7 kwietnia 2022


Termin ogłoszenia i przekazania szkołom wyników egzaminu zawodowego - 31 marca 2022 r.


Termin przekazania szkołom certyfikatów kwalifikacji zawodowych
oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych - 7 kwietnia 2022 r.

Godz. 

RAZEM:

   

Godz.

RAZEM:

     

D

        


 Uwaga: miejsca (sale) egzaminu mogą ulec zmianie. Proszę śledzić stronę internetową szkoły – zakładka egzamin zawodowy.

 

 

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 505607209

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl