KKZ 2019/2020

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

Prowadzenie produkcji rolniczej

 

 >>PODANIE KKZ<<

 

Informacja dla uczestników KKZ2

W sekretariacie szkoły są do odbioru indywidualne harmonogramy
zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

>>>Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu<<< 

 

 Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

 

>>HARMONOGRAM EGZAMINÓW<<

 

Na egzamin wymagany jest strój BHP najlepiej bluza, spodnie i buty!

  

PLANOWANE TERMINY ZJAZDÓW I KKZ II PÓŁROCZE

Rok szkolny 2019/2020

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

1,2

1

3,4,5

8,9,10

5,6,7

7,8,9

13,14,15

24,25,26

15,16,17

19,20,21

14,15,16

20,21,22

 

22,23,24

 

21,22,23

27,28,29

 

29,30,31

 

28,29