Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
2020 / 2021

 

PRZEWODNICZĄCY RR: 

Sonnenfeld Natalia

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RR:

Grzella Tomasz

 

SEKRETARZ RR:

Wrońska Małgorzata

 

SKARBNIK RR:

Sonnenfeld Wioleta

 

CZŁONKOWIE RR:

Bąkowski Ryszard

Bielińska Romana

Burchardt Katarzyna

Dembler Mariola

Dunajska Barbara

Krzysica Alicja

Makowska Sylwia

Nowaczyk Aneta 

Pastwa Marlena

Paszylk Agnieszka

Stobba Aleksandra

Żuraw Joanna

Żynda Karolina

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 505607209

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl