Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
2019 / 2020

 

PRZEWODNICZĄCY RR: 

Juskowiak Iwona

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RR:

Sonnenfeld Natalia

 

SEKRETARZ RR:

Osnowski Marcin 

 

SKARBNIK RR:

Sonnenfeld Wioleta

 

CZŁONKOWIE RR:

Nalazek Jacek

Cysarz Ewa

Dunajska Barbara

Makowska Sylwia

Żuraw Joanna

Bąkowski Ryszard

Wrońska Małgorzata

Krzysica Alicja

Burchardt Katarzyna

Pastwa Marlena

Dembler Mariola