REKRUTACJA 2021/2022

Regulamin rekrutacji

 Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 - komunikat MEiN

→ KIERUNKI KSZTAŁCENIA ←

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

 

  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły oraz podpisane oświadczenie/klauzula rodzica/ opiekuna prawnego dotycząca treści „Wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej” - dostarczenie:  drogą elektroniczną na adres rekrutacja@zsckrswarozyn.pl  lub osobiście,
  • dwie fotografie,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej w późniejszym terminie oryginał),
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły, w późniejszym terminie oryginał),
  • karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
  • skrócony odpisu aktu urodzenia  – składa kandydat przyjęty do szkoły,
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

↓ Do pobrania i wypełnienia ↓

 → podanie o przyjęcie kandydata do szkoły  ←

→ oświadczenie / klauzula informacyjna  ←

→podanie o przyjęcie do internatu←

 

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 505607209

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl