REKRUTACJA 2022/2023

>>> REGULAMIN REKRUTACJI <<<

Ankieta na naszej stronie jest wstępną deklaracją wyboru szkoły. 

Dokumenty trzeba złożyć do szkoły OSOBIŚCIE.

REKRUTACJA – WAŻNE TERMINY!

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

Elektroniczne wypełnienie ankiety (formularza podania do szkoły) dostępnego na stronie internetowej szkoły oraz wypełnienie i złożenie osobiście wniosku lub wysłanie skanu na rekrutacja@zsckrswarozyn.pl

Ankieta na naszej stronie jest wstępną deklaracją wyboru szkoły. 

 

Dokumenty trzeba złożyć w szkole OSOBIŚCIE lub przesłać skan na email rekrutacja@zsckrswarozyn.pl

 

 

od 16 maja 

do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

21 lipca 2022 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

 

od 22 lipca 2022 r.

do 28 lipca 2022 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

29 lipca 2022 r. do godz. 14.00

 

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

  1. wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące treści „Wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej” - dostarczenie: drogą elektroniczną na adres rekrutacja@zsckrswarozyn.pl  lub osobiście,
  2. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  5. karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
  6. skrócony odpisu aktu urodzenia  – składa kandydat przyjęty do szkoły,
  7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

↓ Do pobrania i wypełnienia ↓

 

                    

 

   

 

 

Dzień otwarty ZSCKR Swarożyn marzec 2022

materiał przygotowany przez ucznia z klasy 2 FTR.

Dzień otwarty

Już w najbliższy wtorek zapraszamy do nas na Dzień Otwarty.