Nowe trendy w architekturze krajobrazu

30.Międzynarodowa wystawa Zieleń to Życie & Flower Expo 

"Nowe czasy nowe wyzwania" to hasło tegorocznych targów i wystawy Zieleń to Życie. Odnosi się do obserwowanych zmian klimatycznych, zachęca do rozsądnego gospodarowania wodą i zasobami. Nowe ogrody i zieleń miejska mają za zadanie przede wszystkim wspierać bioróżnorodność. Nowy nurt to również ekologiczne materiały stosowane do wykonania projektowanych ogrodów.