Patroni roku 2023

1.11.2023 r. – 130. rocznica śmierci Jana Matejki

W uchwale ustanawiającej Jana Matejkę patronem roku 2023 senatorowie zwracają uwagę, że ten wybitny twórca konsekwentnie realizował misję artysty i prezentował postawę obywatelskiej służby narodowi. „Jego celem było ukazanie w dziełach sztuki przyczyn upadku I Rzeczypospolitej oraz przypomnienie jej chlubnej przeszłości i dawnej potęgi. W ten sposób przekonywał Polaków żyjących pod zaborami o wartości ich kulturowego dziedzictwa i podtrzymywał dążenia do odzyskania niepodległości” – czytamy w uchwale.

Źródła tekstu i zdjęć:

https://senat.edu.pl/edukacja/patroni-roku/news/patroni-roku-2023

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko

 oprac. Agata Paczkowska