Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

W tym roku swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pLeszek Szymański – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz p. Maciej Kobylski – zastępca Dyrektora Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciele władz samorządowych p. Joanna Kamińska - z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew oraz p. Andrzej Toczek – Wójt Gminy  Lubichowo. Uroczystość uświetnili swoją obecnością również rodzice.  

Dyrektor szkoły p. Piotr Popielarczyk wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podsumował kończący się rok szkolny. Podkreślił jak bardzo w ostatnich latach nasza szkoła rozwinęła się czego przejawem są liczne inwestycje, a także cały czas zwiększająca się liczba uczniów. Dyrektor podziękował całej społeczności szkolnej za wysiłek, współpracę i aktywność. Pogratulował uczniom sukcesów. Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Leszek Szymański, który podziękował pedagogom za zaangażowanie w pracę i docenił wysiłek w przekazywaniu wiedzy, natomiast uczniom życzył przyjemnych oraz bezpiecznych wakacji.

Do wszystkich zebranych gości skierował swoje słowa  także zastępca  przewodniczącej Rady Rodziców, p. Radosław Szulist. W swoim wystąpieniu podziękował dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w edukację młodzieży, a rodzicom za owocną współpracę. 

W dalszej kolejności odczytano list skierowany do społeczności szkolnej przez władze Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Młodzież pożegnała 16 absolwentów klasy 3 branżowej szkoły I stopnia kształcących się w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, życząc im sukcesów w kolejnym etapie życia.

Nadszedł czas wręczania świadectw z wyróżnieniem, których w tym roku było aż 26. Jedną z wyróżnionych była uczennica klasy 3 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Magda Urban, która uzyskała najwyższą średnią w technikum (5,79). Natomiast najwyższą średnią w branżowej szkole I stopnia uzyskał uczeń klasy 2 Aleksander Baran (5,47).  Wyróżnieni otrzymali z rąk pana dyrektora wspaniałe nagrody. Następnie zostały wręczone licznej grupie uczniów wyróżnienia za dobre wyniki w nauce, frekwencję oraz udział w konkursach przedmiotowych. Wszyscy otrzymali wartościowe nagrody rzeczowe.

Życzymy wszystkim – nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły udanych wakacji, dużo słońca oraz dobrego humoru.

Do zobaczenia we wrześniu. Liczymy, że wrócicie z nowymi siłami, a także gotowi do pracy.