III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Istambule w Turcji

Zadania zrealizowane podczas spotkania:

- wspólne opracowanie ostatecznej wersji programu zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego,

- analiza danych o rezultatach kształcenia zebranych na platformie on-line w odniesieniu do jakości prowadzonych zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem narzędzi wspomagania komputerowego,

- omówienie opracowanego programu zajęć z zakresu rolnictwa precyzyjnego pod kątem zapewnienia uczniom minimum wiedzy i kompetencji niezbędnych do kontynuowania nauki na studiach wyższych w obszarze rolnictwa precyzyjnego, agrotroniki i pokrewnych,

- wspólne przeprowadzenie wstępnej analizy i ewaluacji realizowanego projektu