SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+

25 marca br. odbyło się spotkanie podsumowujące praktyki zagranicznie
uczniów odbyte w Grecji i Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+.
Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława
Staszica w Swarożynie Pan Piotr Popielarczyk podziękował uczniom za
właściwą postawę w trakcie pobytu za granicą, godne reprezentowanie
szkoły i zaangażowanie w realizację projektu. W trakcie spotkania
wręczono również uczniom dokumenty Europass, które są dowodem zdobycia
przez nich nowych kwalifikacji zawodowych oraz ukończonych praktyk.
Uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z odbytych wyjazdów w
formie prezentacji zdjęć i filmów oraz krótkich wypowiedzi.
W projekcie KA102 „Gotowi do pracy w cyfrowej Europie!” wzięło łącznie
udział 70 uczniów naszej szkoły. W opiekę nad nimi podczas wyjazdów
było zaangażowanych 12 nauczycieli. Wyjazdy miały miejsce w
październiku i listopadzie ubiegłego roku i trwały po 16 dni. Udział w
projekcie był dla uczniów bezpłatny – w całości finansowany ze środków
Unii Europejskiej. Podczas mobilności zagranicznej każdy jej uczestnik
miał przydzielone miejsce odbywania praktyk zgodnie z kształconym
zawodem. Dużym atutem wyjazdów uczniów było sprawdzenie i rozwinięcie
ich kompetencji językowych. Wszyscy uczestnicy projektu zwiedzili
najważniejsze atrakcje regionów, w których odbywali praktyki - Attyki
w Grecji, a Andaluzji w Hiszpanii oraz poznali kulturę i historię
kraju, w którym gościli.