Erasmus+ KA201

TPM III w Ankarze

Za nami kolejny wyjazd służący realizacji projektu ERAMSUS+ KA201 Physical activity as tool of students enhancement. TPM III odbył się w Ankarze, co umożliwiło zapoznać się z pracą organizacji goszczącej - Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association - GENC Girisim oraz z warunkami nauki w szkole średniej, która związana jest z projektem - Iskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Wizyta pozwoliła na podsumowanie dotychczasowej pracy w projekcie oraz omówienie kolejnych form realizacji, które przysłużą się dalszym sukcesom w osiąganiu założonych celów naszego przedsięwzięcia.