XXI Olimpiada Wiedzy o Afryce

szkolny etap

 5 grudnia 2022 r. 5 uczniów naszej przystąpiło do szkolnego etapu XXI Olimpiady Wiedzy o Afryce.

Olimpiada ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy o kontynencie afrykańskim oraz pracujących tam blisko 900 polskich misjonarzach.

Ideą konkursu jest kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów, przekonań, mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych. Uczniowie przygotowując się do olimpiady uczą się doceniać różnorodność etniczną, językową, religijną ludności Afryki.

Stają się świadomi i otwarci na potrzeby innych.

Dwoje uczestników olimpiady: Lena Eron i Jakub Stobiński z klasy 2RT, uzyskując najwyższe wyniki w szkole, zakwalifikowało się do zawodów okręgowych olimpiady.

Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym uczniom dziękujemy za uczestnictwo w olimpiadzie.

Koordynatorami etapu szkolnego byli nauczyciele geografii: pani Monika Kurowska i pan Tomasz Parol