Technik Architektury Krajobrazu

 

 

Technik architektury krajobrazu projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników. Absolwent tego kierunku będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. 

Absolwent tego kierunku może prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych, w firmach opracowujących i realizujących projekty zagospodarowania terenów zielonych, w jednostkach  pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu jak również w administracji samorządowej
(m.in. w wydziałach: kształtowania i pielęgnacji zieleni, geodezji i kartografii, ochrony środowiska)
i placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody.

 

 • DARMOWY KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T
 •  
 • PRAKTYKI ZAGRANICZNE
 •  
 • Uczeń w zawodzie technik technik architektury krajobrazu przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich;
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów;
 • posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni;
 • urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu;
 • pielęgnacja kwiatów i roślin.
 •  

 

Kwalifikacje w zawodzie - technik architektury krajobrazu:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu