Mechanik-Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych - szkoła branżowa I stopnia

 

Mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych może podjąć pracę zawodową
w warsztatach mechanicznych serwisujących ciągniki,
kosiarki i inne maszyny i urządzenia rolnicze, być zatrudniony jako mechanik pojazdów
i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych
i ciągników rolniczych, samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą
w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych,
naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych
do sprzętu rolniczego uzyskując dotacje i dofinansowanie.

 

DARMOWY KURS NA PRAWO JAZDY kat. T i B

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 

Uczeń w zawodzie mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych  przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;

wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

 

Kwalifikacje w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych: 

ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie