Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - szkoła branżowa II stopnia

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi
stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej,
zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. 

Absolwent tego kierunku może pracować w spółdzielniach kółek rolniczych,
fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych, jako przedstawiciel handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy, w serwisach naprawczych sprzętu rolniczego, w firmach technicznej obsługi rolnictwa , może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, prowadząc indywidualne gospodarstwo lub warsztat naprawy maszyn rolniczych. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji rolnictwa nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego
jako przedsiębiorstwa rolnego korzystając z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

 

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

 

Uczeń w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

obsługiwanie urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki:

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie