Egzamin zawodowy lato 2024

Bardzo proszę zapoznać się z załączonymi materiałami.  Indywidualne harmonogramy egzaminów praktycznych (ROL.02, ROL.04, HGT.02, ELE. 10) znajdują się na koncie zdającego w portalu zdającego. W razie pytań proszę o kontakt z kierownikiem pnz (502399740)

 

 

Komunikaty dyrektora CKE o przyborach pomocniczych jakie zdający może mieć w trakcie części praktycznej i pisemnej egzaminu zawodowego:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4B.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019-bez%20BPO.04.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2A.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019-bez%20BPO.03_BPO.04.pdf