TERMOMODERNIZACJA

Celem głębokiej termomodernizacji ZSCKR w Swarożynie była poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publiczej poprzez m.in. zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie wykorzystania odnawailnych źródeł energii.  

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 6 000 000 zł z czego  80% pochodziło ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 20% ze środków budżetu państwa.