Wydrukuj tę stronę

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

W sekretariacie szkoły można odebrać indywidualne harmonogramy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń/luty 2020.

 

>> Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie I-II. 2020 <<   (pdf)

 

Bardzo proszę zapoznać się z wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający

w części pisemnej (zał. 1) i praktycznej egzaminu (zał. 2)

 

  

 

 

 

 

 

Czytany 1543 razy