Jedenastu uczniów zdobyło uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego.

W czerwcu 2022 przeprowadzono w naszej szkole, we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, kurs z zakresu obsługi "wózków specjalizowanych". 21 lipca 2022  jedenastu uczniów zdało egzamin pisemny i praktyczny, dzięki czemu zdobyło uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Są to dodatkowe kwalifikacje zawodowe, które zwiększą szanse na znalezienie pracy. Wszystkim nowym operatorom wózków serdecznie gratulujemy.(KK)