Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

5 września 2022 r. odbyła się w ZSCKR w Golądkowie Centralna Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy w składzie: Piotr Burczy, Maciej Drewek oraz Mariusz Fic. W uroczystości wzięło udział 61 szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa. Pan Wicepremier Henryk Kowalczyk w swoim przemówieniu złożył wszystkim uczniom oraz nauczycielom najlepsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. (K.Kaczmarowski)