Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Regionalizm

Regionalizm

 

Kociewie leży na lewym brzegu Wiały między Starogardem Gdańskim, Tczewem, Gniewem, Nowem i Świeciem. Sąsiadami Kociewiaków, na północnym zachodzie są Kaszubi, na południowym zachodzie Borowiacy Tucholscy. Linia Wisły oddziela grupę kociewską, na północnym wschodzie od Żuławian,
na wschodzie od Dolnych Powiślan, a na południowym wschodzie od Chełminiaków. Kociewie jako region też nie jest jednolity- można wyróżnić  drobniejsze ugrupowania etniczne; na południowym zachodzie Lasakowie, na północy Górale, na wschodzie Feteracy, wzdłuż Wisły Olendrzy, będący osadnikami,
oraz mieszkańcy okolic Świecie - Polani.

Mieszkańcy Kociewia, zwani Kociewiakami, stanowią mieszaną grupę etniczną i mówią dialektem różniącym się od pozostałych gwar pomorskich. Dialekt ten niewątpliwie powstał na obszarze językowo niegdyś rdzennie pomorskim, jednak dziś ostro odcina się od gwar kaszubskich, stąd dialektologia polska stanowczo zalicza gwarę kociewską do polskich gwar kontynentalnych. Odrębność Kociewia w sto­sunku do Kaszub jest wynikiem późniejszej ekspansji z zewnątrz,
oraz  rezultatem wytworzenia się na Kaszubach późniejszych cech, różniących dziś tak silnie gwary kaszubskie od pozostałych dialektów północnopolskich. Uderzające jest, że dialekt Kociewia jest dziś dość bliski językowi literackiemu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego znajduje się na Kociewiu, dlatego pragniemy przedstawić wiado­mości dotyczących, kultury materialnej,
społecznej i duchowej tego regionu.

 

 

 

 

 

Hymn kociewski
1. Pytasz sia, gdzie Kociewiaki
Majó swoje dómi,
Swe pachnące chlebam pola,
Swoje sochy, broni ?

ref. 2x Gdzie Wierzyca, Wda
Przy śrebnym fal śpsiwie
Nieso woda w dal,
Tam nasze Kociewie

2. Czy to my tu na Kociewiu,
Czy Borusy w borach,
Czy Lasaki, czy Kaszuby
Na morzu, jeziorach

ref. 2x Jedna Matka nas,
Wszytkich kolybała,
Pokłóńma sie w pas:
Tobie, Polsko, chwała
słowa: ks. Bernard Sychta

 

Kociewie

ŚWIATOWY DZIEŃ KOCIEWIA

 

Kociewiem nazywany jest region etniczno-kulturowy na Pomorzu Gdańskim, obejmujący lewy brzeg Wisły w dorzeczu Wdy i Wierzycy oraz wschodnią część Borów Tucholskich. Tworzą go powiaty z dwóch województw: pomorskiego (starogardzki, tczewski oraz fragmenty gdańskiego, kościerskiego, chojnickiego) oraz kujawsko-pomorskiego (część powiatu świeckiego oraz tucholskiego). Na tym terenie mieszka około 340 tysięcy osób, część mieszkańców posługuje się gwarami kociewskimi. Stolicą Kociewia jest Starogard Gdański, natomiast inne większe miasta to Tczew, Świecie, Pelplin, Gniew. Najbardziej znani Kociewiacy to: Jan Sobieski, Kazimierz Deyna, Andrzej Grubba, Grzegorz Ciechowski, Wojciech Cejrowski.

Pierwszy zapis nazwy regionu w formie Gociewie pochodzi z 10 lutego 1807 roku. Znalazła się ona w meldunku ppłk. Józefa Hurtiga do generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Na upamiętnienie tego wydarzenia z inicjatywy członków Stowarzyszenia Kultura Kociewia w Starogardzie Gdańskim i Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie w Tczewie w 2007 roku zainicjowano Światowy Dzień Kociewia. Pomysłodawcy akcji postanowi nadać jej międzynarodowy charakter, bowiem kiedy obie organizacje przeprowadziły internetowy spis Kociewiaków i przyjaciół regionu, to zgłaszały się osoby z różnych państw.

10 lutego święto obchodzone jest w całym regionie, choć nie ma jednej nadrzędnej uroczystości z tej okazji. Organizatorom zależy bardziej na tym, by każdy Kociewiak w tym wyjątkowym dniu świętował po swojemu, ale mówił jak i dlaczego to robi. Światowy Dzień Kociewia jest bowiem świetną okazją by wyrazić dumę ze swojego pochodzenia. Na przykład w ramach obchodów Kociewiaczki ze Starogardu Gdańskiego wyruszają w miasto, by promować ideę, rozdają lizaki i balony.

Brak centralnych obchodów nie przeszkadza...