Rekrutacja KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – ROL.04

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY – ROL.04

Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie  kompletu dokumentów tj.


wniosek ( do pobrania )


świadectwa ukończenia szkoły

zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym w przypadku braku prawa jazdy kat. T)

kserokopia prawa jazdy kat. T, BE, CE, DE (do wglądu w przypadku posiadania)

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 50560720

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl