Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Swarożynie ,
ul. Szkolna  2 , 83-115 Swarożyn 
Inspektor Ochrony Danych: Edward Dybowski, e-mail: biuro@zsubhp.pl.

 

Kontakt

83-115 Swarożyn ul. Szkolna 2

 tel. 58-536-93-93 / kom. 50560720

E-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl