Poznaj nasz region

 

Kociewie leży na lewym brzegu Wiały miedzy Starogardem Gdańskim, Tczewem, Gniewem, Nowem i Świeciem. Sąsiadami Kociewiaków, na północnym zachodzie są Kaszubi, na południowym zachodzie Borowiacy Tucholscy. Linia Wisły oddziela grupę kociewską, na północnym wschodzie od Żuławian, na wschodzie od Dolnych Powiślan, a na południowym wschodzie od Chełminiaków. Kociewie jako region też nie jest jednolity- można wyróżnić  drobniejsze ugrupowania etniczne; na południowym zachodzie Lasakowie, na północy Górale, na wschodzie Feteracy, wzdłuż Wisły Olendrzy, będący osadnikami, oraz mieszkańcy okolic Świecie - Polani.

Mieszkańcy Kociewia, zwani Kociewiakami, stanowią mieszaną grupę etniczną i mówią dialektem różniącym się od pozostałych gwar pomorskich. Dialekt ten niewątpliwie powstał na obszarze językowo niegdyś rdzennie pomorskim, jednak dziś ostro odcina się od gwar kaszubskich, stąd dialektologia polska stanowczo zalicza gwarę kociewską do polskich gwar kontynentalnych. Odrębność Kociewia w sto­sunku do Kaszub jest wynikiem późniejszej ekspansji z zewnątrz, oraz  rezultatem wytworzenia się na Kaszubach późniejszych cech, różniących dziś tak silnie gwary kaszubskie od pozostałych dialektów północnopolskich. Uderzające jest, że dialekt Kociewia jest dziś dość bliski językowi literackiemu.

Zespół Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego znajduje się na Kociewiu, dlatego pragniemy przedstawić wiado­mości dotyczących, kultury materialnej, społecznej i duchowej tego regionu.