Poprawka egzaminu zawodowego

Złóż deklaracje

Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2021 powinni do 15.09.2021 r. złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń/luty 2022.

Absolwenci składają załączoną deklarację w sekretariacie szkoły.