Komunikaty o przyborach pomocniczych

które zdający może mieć w trakcie egzaminu zawodowego ...

Komunikaty o przyborach pomocniczych(np. kalkulator itp.), które zdający może mieć w trakcie egzaminu zawodowego:

Dla kwalifikacji RL16, RL22 i TG16:

1. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/1.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2012_2017-ok.pdf - część pisemna egzaminu

2. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2012_2017-ok%20.pdf - część praktyczna egzaminu

Dla kwalifikacji HGT02, ROL02, ROL04, BUD21, OGR03:

1. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf - część pisemna egzaminu

2. https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf - część praktyczna egzaminu