Wyniki egzaminów zawodowych z sesji lato 2022

31 sierpnia 2022 r. zostaną ogłoszone wyniki egzaminów zawodowych, które można sprawdzić na kontach indywidualnych uczniów
w portalu zdającego, za pomocą otrzymanych haseł i loginów(portal zdającego: portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl). Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego powinni do 15 września 2022 r., u kierownika pnz, złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sesji styczeń/luty 2023. W przypadku problemów z logowaniem do konta, proszę o kontakt z kierownikiem pnz. (Kaczmarowski K.)