Szkolny dzień ziemi

W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy w ZSCKR Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji odbył się między innymi konkurs na platformie Kahoot! dla uczniów szkoły połączony z krótką pogadanką o tworzywach sztucznych. Udział wzięło aż 21 zespołów z różnych klas! Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.
Tematem konkursu było tegoroczne hasło Światowego Dnia Ziemi Planeta kontra tworzywa sztuczne.
Na podium dostały się następujące zespoły:
Miejsce 1: Eryk Hetmański, Wiktor Pozorski - IIRT
Miejsce 2: Kornelia Jarkowicz, Sarah Kuptz - IVHT
Miejsce 3: Weronika Krupińska, Adam Obarowski - ILT