REKRUTACJA 2024/2025

 

>>>Link do NABORU<<<

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

  1. wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem programu Nabór PCSS - https://oswiata.pcss.pl, 
  2. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  5. karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
  6. skrócony odpisu aktu urodzenia  – składa kandydat przyjęty do szkoły,
  7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

                                                                                             

↓ Do pobrania i wypełnienia ↓

>>>INSTRUKCJA DLA KANDYDATA<<<

Dzień Otwarty Szkoły

Ósmoklasiści w ZSCKR w Swarożynie.