REKRUTACJA 2024/2025

 

>>> REGULAMIN REKRUTACJI <<<

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

  1. wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące treści „Wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej” - dostarczenie: drogą elektroniczną na adres rekrutacja@zsckrswarozyn.pl  lub osobiście,
  2. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  5. karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
  6. skrócony odpisu aktu urodzenia  – składa kandydat przyjęty do szkoły,
  7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

                                                                                             

↓ Do pobrania i wypełnienia ↓

 

Dzień Otwarty Szkoły

Ósmoklasiści w ZSCKR w Swarożynie.