Wyniki egzaminu zawodowego sesja zima 2024 - terminy

1. Ogłoszenie i przekazanie szkołom wyników egzaminu zawodowego - 27 marca 2024

2. Przekazanie szkołom certyfikatów oraz dyplomów zawodowych - do 8 kwietnia 2024

3. Przekazanie szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 26 kwietnia 2024 - 24 maja 2024

4. Osoby zdające mogą sprawdzić wyniki egzaminów w portalu zdającego (loginy i hasła Państwo otrzymali), sekretariat szkoły nie ma informacji na temat wyników egzaminu zawodowego.

5. Osoby, które nie zdały egzaminu w sesji 2024 ZIMA do 4 kwietnia 2024 r powinny złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu w sesji lato 2024 r.