REKRUTACJA 2023/2024

 

>>> REGULAMIN REKRUTACJI <<<

Ankieta na naszej stronie jest wstępną deklaracją wyboru szkoły. 

Dokumenty trzeba złożyć do szkoły OSOBIŚCIE.

REKRUTACJA – WAŻNE TERMINY!

 

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 15 maja 2023 r.

do 20 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

 

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych I kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

19 lipca 2023 r. 

potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

 

 

od 20 lipca 2023 r.

do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

27 lipca 2023 r. do godz. 14.00

 

 

 

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie  powinien złożyć następujące dokumenty: 

  1. wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz podpisane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące treści „Wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej” - dostarczenie: drogą elektroniczną na adres rekrutacja@zsckrswarozyn.pl  lub osobiście,
  2. dwie fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej, w późniejszym terminie oryginał),
  5. karta zdrowia (przy składaniu oryginału świadectwa),
  6. skrócony odpisu aktu urodzenia  – składa kandydat przyjęty do szkoły,
  7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

↓ Do pobrania i wypełnienia ↓

 

                      

Dzień Otwarty Szkoły

Ósmoklasiści w ZSCKR w Swarożynie.