SunSol

Podpisanie porozumienia objęcia patronatem przez firmę SunSol

Dnia 25 stycznia 2022 r. uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i  systemów energetyki odnawialnej zostali objęci patronatem firmy SunSol.

Porozumienie obejmuje klasy już istniejące jak i uczniów, którzy dołączą do naszej społeczności w latach kolejnych i będą chcieli zgłębiać wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii czy elektro mobilności.

Dokument został podpisany przez Pana Prezesa SunSol Michała Kitkowskiego oraz Dyrektora Szkoły Pana Piotra Popielarczyka w obecności przedstawicieli firmy, uczniów i ich rodziców.

Firma SunSol tworzy systemy fotowoltaiczne przeznaczone dla gospodarstw domowych oraz firm zapewniając niezależności bezpieczeństwo energetyczne. Współpracuje z renomowanymi producentami: SunPower, REC, QCells, SolarEdge, Fronius, SMA, LG, Daikin. Wychodząc naprzeciw pozytywnym zmianom zachodzącym w  świecie motoryzacji, stworzyła autorski projekt carportu fotowoltaicznego. Firma inwestuje również w sektor wodorowy.

Podjęta współpraca umożliwi realizację wielu ciekawych projektów w branży odnawialnych źródeł energii. Pozwoli również uczniom zapoznać się z funkcjonowaniem firmy i umożliwi wszechstronne, profesjonalne poszerzanie wiedzy i zainteresowań.