Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” zainicjowanym przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Projekt wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Realizowany jest on przy udziale uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii a świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.