Technik Rolnik

  

Technik rolnik może prowadzić własne gospodarstwo lub  pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych
z produkcją rolniczą  i zwierzęcą. Może być również zatrudniony w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej, organizować i prowadzić prace związane z produkcją roślinną oraz zwierzęcą w celu pozyskiwania produktów rolnych. 
Technik rolnik obsługuje i użytkuje pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze oraz prowadzi rachunek ekonomiczny. 
Szkoła przygotowuje ucznia do prowadzenia ciągnikiów rolniczych z przyczepą
lub pojazdów wolnobieżnych z przyczepą.
 

DARMOWY KURS NA PRAWO JAZDY KAT. T

  • PRAKTYKI ZAGRANICZNE
  •  

Uczeń w zawodzie technik rolnik przygotowywany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

Prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;

Organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;

Podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 

Kwalifikacje w zawodzie technik rolnik:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej