Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

 

 

 

Uczeń w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. w zakresie kwalifikacji ELE.10. Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a. montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b. uruchamiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz wyceny robót.

2. w zakresie kwalifikacji ELE.11. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:

a. wykonywania konserwacji oraz napraw urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

b. monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

c. oceny oddziaływana urządzeń i systemów energetyki odnawialnej na środowisko.

Po ukończeniu nauki możesz podejmować pracę w:

• firmach instalacyjnych specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z: — energetyką wodną, — energetyką wiatrową, — energetyką geotermalną, — energetyką wodorową, — energią słoneczną, — budownictwem energooszczędnym,

• przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa i normami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii,

• administracji publicznej, • centrach ekologicznych systemów grzewczych,

• firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej,

• hurtowniach, firmach dyspozytorskich i doradczych instalatorstwa sanitarnego,

• na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Ponadto absolwent może otworzyć własną działalność gospodarczą.

 Rynek usług w zakresie OZE rozwija się dynamicznie od lat. Widoczne jest zapotrzebowanie na wykwalifikowanych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Po zdaniu matury możesz również kontynuować naukę na studiach wyższych, takich jak technologia maszyn, budowa maszyn, energetyka, OZE, czy kierunki inżynierskie związane z elektryką, automatyką i robotyką, technologiami przemysłowymi 4.0.