Konferencja pt.: ,,Klimat szkoły. Tworzymy go razem.''

Z inicjatywy Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej dnia 13.09.br. na terenie ZSCKR w Swarożynie zorganizowano konferencję edukacyjną pt. : ,,Klimat szkoły. Tworzymy go razem!'' W czasie wydarzenia konferencyjnego omówiono najważniejsze wyzwania wychowawczo - profilaktyczne stojące przed nami dorosłymi w świecie zmieniającego się podejścia do edukacji i nowych wyzwań dot.życia dzieci i młodzieży. Wykłady poprowadzone przez: Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej p. Małgarzatę Nowicką, psycholog p. Milenę Frelik oraz mediatora sądowego i szkolnego, pedagoga p. Renatę Wiśniewską dotyczyły wymiarów zdrowia psychicznego młodzieży, efektywnych systemów wsparcia oraz mediacji, jako drogi do porozumienia i szacunku. W wydarzeniu udział wzięli: dyrektorzy placówek oświatowych, dyrekcja poradni psychologiczno - pedagogicznej, pedagodzy, psychologowie, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodzice uczniów.